Verlengde Hereweg 179, 9721AR GRONINGEN

Woonopp.

425 m2

Perceelopp.

3540 m2

Omschrijving

See English text below

Landhuis ‘De Kloosters’; een uniek object.

Dit in 1919 gebouwde Rijksmonumentale landhuis is een ontwerp van de architect J.A. Wittop Koning in de stijl van de Delftse School met invloeden van de Engelse landhuisstijl. Rond deze tijd zijn meerdere landhuizen in parkachtige landschapsstijl gebouwd aan de Verlengde Hereweg te Groningen en de Rijksstraatweg te Haren. Het zijn deze villa’s die Groningen en Haren de lommerrijke en statige uitstraling geven.

‘De Kloosters’ is 10 jaar geleden zeer intensief verbouwd en in authentieke luister teruggebracht, voorzien van alle comfort die passend is bij de huidige maatstaven.
Doordat het landhuis zowel van binnen als van buiten geheel is gerenoveerd, is de staat uitstekend te noemen en kan het zonder verdere aanpassingen direct worden betrokken.

Dit statige landhuis is omsloten door een diepe, deels ommuurde en geheel omheinde tuin. Aan de voorzijde bevindt zich uitgebreid groen, hierdoor is volop privacy gecreëerd. Het landhuis heeft zowel een inrit op de voorzijde als op de zijkant richting de achtergelegen garage.

Indeling begane grond en souterrain:
Fraaie entree die via de vestibule uitkomt in de voorname centrale hal. De vertrekken op de begane grond en 1e étage zijn om deze hal en bordestrap gesitueerd. Wat opvalt is dat alle vertrekken een buitengewoon fraaie lichtinval hebben en daardoor prettig licht zijn.

Vanuit de centrale hal bereikt u de living met parketvloer, hoge en fraaie plafonds en haard. Aangrenzend bevinden zich de muziekkamer en eetkamer. De uitstekend geoutilleerde leefkeuken grenst aan de eetkamer.

Vanuit de keuken is een tweede hal met inpandige berging met zolder te bereiken. Tevens is vanuit hier de toegang tot de ‘heren opkamer’ met open haard. Deze bijzondere ruimte is uniek te noemen en biedt een fraai zicht op de lommerrijke tuin. In deze zijvleugel is tevens een gastenbadkamer aanwezig.

Het souterrain is vanuit de keuken te bereiken en bestaat uit een 3 tal vertrekken, een achter entree met extra keukenblok, een provisieruimte, een wijnkelder en een was/droogruimte. In het souterrain zijn verschillende vaste kasten aanwezig.

Buitenom is nog een extra berging en de dubbele garage te bereiken.

Verdieping I:
Via de bordestrap bereikt u de 1e etage met ruime overloop, met aansluitend 4 ruime slaapkamers waarvan de masterbedroom over een ruime kastenkamer beschikt. Daarnaast vindt u op deze etage een badkamer en een afzonderlijk toilet. De slaapkamers beschikken allemaal over vaste kasten, de slaapkamers op de zuidzijde geven toegang tot een balkon.

Verdieping II:
De kap-etage is eveneens ruim en heeft wederom 4 (slaap-)kamers, verschillende vaste kasten en een extra toilet. De mogelijkheid voor een extra badkamer op deze verdieping is aanwezig.

Verdieping III:
Enorme bergzolder tot de nok van het huis.

Bijzonderheden:
- Rijksmonument
- Prachtige en geliefde ligging; de binnenstad van Groningen én Haren op fietsafstand en dichtbij de
uitvalswegen naar de A28 en A7.
- Voorname uitstraling
- Excellent gerenoveerd en gemoderniseerd met behoud van het karakter

Vraagprijs op aanvraag!

++++++++++

Country house 'De Kloosters'; a unique object.

This monumental mansion built in 1919 is a design by the architect J.A. Wittop King in the style of the Delft School with influences from the English country house style. Around this time several country houses in park-like landscape style were built at the Verlengde Hereweg in Groningen and the Rijksstraatweg in Haren. It is these villas that give Groningen and Haren the leafy and stately appearance.

'De Kloosters' was extensively rebuilt 10 years ago and brought back to authentic listening, provided with all the comfort that is appropriate to current standards.
Because the country house has been completely renovated both inside and out, the state is excellent and can be directly involved without further adjustments.

This stately country house is surrounded by a deep, partly walled and completely enclosed garden. At the front is extensive green, this creates plenty of privacy. The country house has both an entrance on the front and on the side towards the rear garage.

Layout ground floor and basement:
Beautiful entrance through the vestibule into the main central hall. The rooms on the ground floor and first floor are situated around this hall and landing stairs. What is striking is that all rooms have an exceptionally beautiful light and are therefore pleasant light.

From the central hall you reach the living room with parquet flooring, high and beautiful ceilings and fireplace. Adjacent are the music room and dining room. The well-equipped kitchen is adjacent to the dining room.

From the kitchen is a second hall with indoor storage with attic to reach. Also from here is access to the 'men's upstairs room' with fireplace. This special space is unique and offers a beautiful view of the leafy garden. There is also a guest bathroom in this side wing.

The basement is accessible from the kitchen and consists of 3 rooms, a rear entrance with extra kitchen block, a pantry room, a wine cellar and a laundry / drying room. There are several closets in the basement.

Outside there is an extra storage room and the double garage.

Floor I:
Through the stairs you reach the 1st floor with spacious landing, followed by 4 spacious bedrooms, the master bedroom has a spacious closet room. In addition, you will find a bathroom and a separate toilet on this floor. The bedrooms all have closets, the bedrooms on the south side give access to a balcony.

Floor II:
The kap-etage is also spacious and again has 4 (bed) rooms, several closets and an extra toilet. The possibility for an extra bathroom on this floor is present.

Floor III:
Huge mountain attic to the ridge of the house.

Particularities:
- National monument
- Beautiful and popular location; the city center of Groningen and Haren within cycling distance and close to the
roads to the A28 and A7.
- Great appearance
- Excellent renovated and modernized while maintaining the character

Lees meer...
Streetview

VERVER JET WINTERS APP

Blijf op de hoogte van het woningaanbod via onze Verver Jet Winters app.

WILT U NIETS MISSEN?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en achtergronden van de woningmarkt.